Słownik

Certyfikat ISO 16331-1 – norma potwierdzająca, że dane urządzenie pomiarowe zachowuje zawsze swoją dokładność i podawany zasięg. Wszystkie dalmierze laserowe Leica Disto są zgodne z tą normą.

Dalmierz laserowy – urządzenie do pomiaru odległości umożliwiające uzyskanie wyników bez pDalmierz Leica Disto na statywieotrzeby przemieszczania się. Wiązka lasera jest wysyłana do nieprzezroczystego obiektu/celu i następnie następuje pomiar czasu po jakim ta wiązka wróci do nadajnika.

Kalibracja niwelatora – sprawdzenie dokładności niwelatora, które polega na ustaleniu różnicy pomiędzy pomiarem niwelatora a wzorcem.

Klasa odporności IP – stopień ochrony obudowy urządzenia zapewniający zabezpieczenie przed wodą, kurzem oraz innymi ciałami obcymi.

Kolimator niwelatora optycznego – urządzenie przetwarzające światło w wiązkę równoległą (skolimowaną), co umożliwia celowanie w punkt symulując jego oddalenie na dużą odległość, co z kolei pozwala na określenie dokładności niwelatora.

Laser budowlany – urządzenie pomiarowe, wysyłające dwie lub więcej linii laserowych przeznaczone do prac budowlanych, remontowych oraz niwelacyjnych. Do grupy laserów budowlanych należą np. niwelatory laserowe czy też lasery krzyżowe.

Laser krzyżowy – instrument do wyznaczania położenia, czyli pionu i poziomu za pomocą linii laserowych. Lasery krzyżowe mogą posługiwać się czerwonym lub zielonym laserem.

Libella (libelka) – przyrząd pomiarowy przeznaczony do pionowania i poziomowania płaszczyzny przy wykorzystaniu grawitacji ziemskiej.

Łata niwelacyjna – przyrząd geodezyjny stosowany przy dokonywaniu pomiarów. Używany do pracy np. z niwelatorami optycznymi.

Niwelacja – wyznaczanie różnicy wysokości pomiędzy dwoma punktami przy pomocy niwelatora lub teodolitu.

Niwelator laserowy – laser budowlany do wyznaczania poziomu oraz płaszczyzn pochylonych w jednym lub dwóch kierunkach. Pomiar niwelatorem laserowym wspomagany jest detektorem cyfrowym.

Niwelator optyczny – podstawowy i najtańszy rodzaj niwelatorów do wyznaczania poziomu.

Odległościomierz – inna, rzadziej używana, nazwa dalmierza.

Okulary laserowe – okulary przeznaczone do poprawy widoczności linii i punktów laserowych w jasnych pomieszczeniach i na zewnątrz.

Pochyłomierz (czujnik pochylenia) – służy do pomiaru kąta nachylenia powierzchni względem poziomu.

Statyw geodezyjny – statyw przeznaczony pod urządzenia pomiarowe, zapewniający ich stabilizację.

Technologia P2P (Point to Point) – innowacyjna technologia marki Leica Geosystems , która zapewnia pomiar odległości z jednego stanowiska pomiędzy dowolnymi dwoma punktami.

Wysokościowe pomiary śledzące – wykorzystywane np. przy pomiarze drzew, gdzie jest trudno znaleźć punkt odbijający wiązkę lasera. W takim przypadku zaczyna się pomiar na dolnym punkcie pomiaru a kończy na górnym punkcie.