Dalmierz laserowy - jaka jest dokładność?

Dalmierz laserowy - jaka jest dokładność?

Dalmierz laserowy to uniwersalny instrument pomiarowy o szerokim spektrum zastosowań profesjonalnych i hobbystycznych. Urządzenie jest wykorzystywane podczas prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Z jego zalet i oferowanych możliwości korzystają liczne branże i gałęzie przemysłu. Obok wykonywania precyzyjnych pomiarów odległości dalmierze laserowe pozwalają na pomiar kątów czy spadków terenu. Jaka jest dokładność pomiaru dalmierza laserowego? Jaki zasięg mają te urządzenia? Jak wybrać najlepsze?

Dalmierz laserowy to obecnie najbardziej rozpowszechniony instrument mierniczy. Umożliwia sprawny pomiar odległości oraz innych miar przestrzennych. Jest wykorzystywany w leśnictwie, armii, sporcie, energetyce, łowiectwie, rolnictwie oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest sprawne wykonywanie precyzyjnych pomiarów.

Jak działa dalmierz laserowy?

Działanie instrumentu pomiarowego opiera się na emisji impulsu elektromagnetycznego. Przyjmuje on postać wiązki laserowej emitowanej i odczytywanej przez układ optyczno-elektroniczny. Wiązka światła laserowego odbija się od mierzonej płaszczyzny i wraca do instrumentu. Urządzenie przetwarza czas przebycia odcinka w dwóch płaszczyznach na podstawie pomiaru przesunięcia fazy fali EM wysłanej i powracającej i na tej podstawie wyznacza mierzoną odległość.

W dalmierzach impulsowych wykorzystuje się inna metodę pomiaru odległości. Bazuje ona na pomiarze bezpośredniego czasu, który był potrzebny do przebycia przez impuls drogi między dalmierzem i obiektem oraz między obiektem a dalmierzem.

Zastosowanie dalmierza laserowego i jego dokładność

Dalmierz laserowy to urządzenie o bardzo szerokim i zróżnicowanym spektrum zastosowań. Umożliwia wykonywanie pomiarów wewnątrz obiektów budowlanych, jaki na zewnątrz. Dokładność pomiary sięga 1 mm na kilometr, a zasięg urządzenia wynosi nawet do 200 m. Dalmierze dalekiego zasięgu pozwalają na pomiary nawet do 1500 metrów. Tego typu urządzenia są wykorzystywane głównie w terenie – w myślistwie, rolnictwie, leśnictwie, a także w budownictwie liniowym. W budownictwie kubaturowym bardzo dobrze sprawdzają się standardowe instrumenty pomiarowe.

Zalety dalmierzy laserowych

Precyzja pomiaru i daleki zasięg to jedne z podstawowych zalet dalmierzy laserowych, dzięki którym w stosunkowo krótkim czasie można uzyskać miarodajne dane dotyczące różnicy odległości, kątów czy spadków terenu. Na tym jednak korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii się nie kończą.

Tradycyjne dalmierze optyczne wymagają obsługi przez dwie osoby. Dotyczy to zarówno pracy na placach budowy, jak i w terenie otwartym. Zastosowanie dalmierzy laserowych pozwala na pozyskanie danych pomiarowych przez jednego operatora. To znacząco przyspiesza wykonywanie pomiarów i umożliwia ich przeprowadzenie przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania kadry do minimum. To szczególnie ważne zwłaszcza obecnie, kiedy większość przedsiębiorstw funkcjonujących w branży  tak bardzo odczuwa braki kadrowe oraz ich negatywne konsekwencje.

Dalmierze laserowe to także łatwość obsługi i ograniczona podatność na powstawanie błędów pomiarowych wynikających z nieprawidłowego wypoziomowania urządzenia lub innych błędów popełnionych przez operatora w trakcie wykonywania pomiarów. Większość urządzeń tego typu posiada elektroniczną libellę, funkcję autokalibracji, a nawet funkcję automatycznego poziomowania.