System 1D Leica Geosystems

System 1D Leica Geosystems

System 1D Leica Geosystems


System wskaźnikowy na koparkę, spycharkę, ładowarkę
    
System wskaźnikowy składa się z niwelatora laserowego Leica CLA700 (zasięg 1350 m średnicy, spadki cyfrowe X,Y do 15%), statywu korbowego 270 cm, łaty laserowej i czujnika laserowego Leica LMR360 z funkcją pionu, który montuje się na wysięgniku maszyny (uchwyty magnes) lub na maszcie przymocowanym do lemiesza (uchwyty klamry).
Czujniki z uchwytami na magnes służą do kontroli m.in. głębokości kopania czy skarpowania powierzchni, natomiast czujniki z uchwytami na klamry służą do wykonywania prac niwelacyjnych terenu.
Zadaniem lasera dwuspadkowego jest wyznaczenie płaszczyzny odniesienia np. w poziomie lub w płaszczyźnie pochylonej o zadany spadek podłużny czy poprzeczny.

Zastosowanie systemu:
- budowa dróg
- niwelacja terenu
- przygotowanie powierzchni (np. prace brukarskie)
- budowa kanalizacji
- skarpowanie lub profilowanie powierzchni